top of page

SHIPPING & RETURNS

Shipping Policy

สินค้า ในกลุ่ม พร้อมจัดส่ง

จัดส่งภายใน 7 วัน หลังจากได้รับใบสั่งซื้อ

กรณี สินค้า ในกลุ่ม Pre order

จัดส่งสินค้าภายใน 6-8 week

 

Return & Exchange Policy

การรับประกัน

เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละผลิตภัณฑ์

การเปลี่ยน คืน สินค้า 

  1. กรณีอยู่ในการรับประกัน ผู้ซื้อออกค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

  2. กรณีอันเกิดมาจากการจัดส่งสินค้าให้ไปผิด อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของร้านค้า ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

  3. Pre order ไม่รับเปลี่ยนคืนทุกกรณี หากลูกค้าสั่งสินค้าผิด

  4. สินค้า อื่นๆ กรณีต้องการเปลี่ยนสินค้า

       ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่ง​

bottom of page